Bảng giá xe

Toyota Wigo

wigo

1.2E số sàn
345.000.000 VNĐ
1.2G tự động
405.000.000 VNĐ

Toyota Vios

vios

1.5E MT (3 túi khí)
470.000.000 VNĐ
1.5E MT (7 túi khí)
490.000.000 VNĐ
1.5E CVT (3 túi khí)
520.000.000 VNĐ
1.5E CVT (7 túi khí)
540.000.000 VNĐ
1.5G CVT Cao cấp
570.000.000 VNĐ

Corolla Altis

vios

1.8E MT số sàn
697.000.000 VNĐ
1.8E CVT tự động
733.000.000 VNĐ
1.8G CVT
791.000.000 VNĐ
2.0 Luxury
889.000.000 VNĐ
Altis 2.0 Sport
932.000.000 VNĐ

Toyota Avanza

vios

1.3MT số sàn
537.000.000 VNĐ
1.5AT số tự động
593.000.000 VNĐ

Toyota Fortuner

vios

2.4G Dầu, số sàn
1.033.000.000 VNĐ
2.4G Dầu, số tự động
1.094.000.000 VNĐ
2.7V AT Xăng, 1 cầu
1.150.000.000 VNĐ
2.8V AT Dầu, 2 cầu
1.354.000.000 VNĐ

Land Prado

vios

Land Prado
2.340.000.000 VNĐ
Trắng
2.348.000.000 VNĐ

Land Cruiser

vios

VX
4.030.000.000 VNĐ
Trắng
4.038.000.000 VNĐ

Toyota Innova

vios

2.0E MT số sàn
771.000.000 VNĐ
2.0G số tự động
847.000.000 VNĐ
2.0 Venturer
878.000.000 VNĐ
2.0V VIP
971.000.000 VNĐ

Toyota Hilux

vios

2.4E MLM Tự động 1 cầu
622.000.000 VNĐ
2.4G – Số sàn 2 cầu
662.000.000 VNĐ
2.8G MLM Tự động 2 cầu
878.000.000 VNĐ